22 سپتامبر

‎تزریق فیلر بینی – دکتر علی قاسمی

‎تزریق فیلر بینی ‎فیلرها نوعی ماده ی پر کننده هستند که در علم زیبایی پزشکی کاربرد دارند،. فیلر ها کاربردهای مختلفی دارند: برطرف کردن گودی ها ، خطوط و چین وچروک صورت ، ایجاد برجستگی در گونه ها ، لب ها ، چانه و زوایای فکی از کاربردهای متفاوت فیلرها در صورت هستند. یکی از […]

read more »
Call Now Button