11 نوامبر

جراحی پلک

جراحی پلک جراحی پلک یکی از عمل های بسیار رایج است . غالبا جراحی پلک به منظور زیبایی ( cosmetic ) انجام می شود. اما در موارد بسیاری نیز جهت رفع اختلالات عملکردی همچون محدودیت میدان دید و یا سنگینی پشت چشم ها صورت می گیرد. پلک های بالا ساختارهایی متحرک هستند که نقش محافظت […]

read more »
Call Now Button