04 اکتبر

افراد مناسب برای جراحی زیبایی پلک

افراد مناسب برای جراحی زیبایی پلک جراحی زیبایی پلک ممکن است به صورت سرپایی و با بي حسي موضعی و یا استثنائا در برخی از بیماران با بیهوشی عمومی انجام بگیرد. مدت زمان انجام جراحی متفاوت بوده  و بستگی دارد که جراحی بر روی پلک بالا ، پايين و يا احيانا همزمان  پلک هاي بالا […]

read more »
Call Now Button