porno indir FUCK GOOGLE FUCK GOOGLE FUCK GOOGLE
15 دسامبر

عمل تزریق چربی به صورت

نحوه عمل تزریق چربی به صورت

تزريق چربي شامل برداشتن چربي خود شخص از شكم يا ران و تزريق به نواحی مشخص از صورت میباشد . البته برداشت چربی از بدن در این روش بسیار کم است و نباید تصور کنید که این کار نیاز به عمل جراحی لیپوساکشن دارد .

درباره نویسنده